Suomessa sattuu vuosittain tuhansia potilasvahinkoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että meillä menehtyy 700 – 1700 potilasta vuosittain virheellisen hoidon vuoksi. Vertailun vuoksi todettakoon, että liikenneonnettomuuksissa kuoli viime vuonna 258 henkilöä: sairaala on huomattavasti vaarallisempi paikka kuin jäinen moottoritie! Professori Risto Roine toteaakin, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi on tehty määrätietoista työtä, mutta potilasturvallisuutta ei ole kehitetty riittävästi.

THL:n Potilasturvallisuutta taidolla –ohjelmassa todetaan myös, että n. 70% haittatapahtumista johtuu ei-teknisistä taidoista; johtajuus, ryhmätyötaidot, kommunikaatio ja tilannetaju ovat puutteellisia. Näiden taitojen systemaattista opetusta terveydenhuollossa ei ole. Saman tutkimuksen mukaan jopa noin puolet todetuista haitoista olisi voitu estää.

Mattila-231x300
Minna-Maria Mattila

Kun ihminen osaa asiansa ja on motivoitunut, sujuu työ todennäköisesti hyvin ja riski virheiden tekemiseen vähenee huomattavasti. Minna-Maria Mattilan ja Minna Silvennoisen perustama yritys MinSim oy tarjoaa terveydenhuollon simulaatiokoulutuksia, joilla tarkoitetaan potilastilanteiden jäljittelyä ammattilaisten ja opiskelijoiden oppimisessa.

Minna Silvennoinen
Minna Silvennoinen

Potilasturvallisuuteen vaikuttaa moni seikka, joista yksi keskeinen on työntekijöiden ammattitaito.  ”Autamme asiakkaitamme parantamaan potilasturvallisuutta ja nostamaan työntekijöiden varmuutta omasta osaamisestaan korkeammalle tasolle” kertoo Mattila. ”Teemme tämän teknisiä taitoja, tiimityöskentelyä, kommunikointia, suunnitelmallista harjoittelua lisäämällä ja systeemivirheitä ja epävarmuustekijöitä poistamalla.”

Kun tilanne on kriittinen, on yhteistyön toimittava saumattomasti. Tämän takia on tärkeää, että ne, ketkä työskentelevät yhdessä, myös harjoittelevat yhdessä.  Saumatonta yhteistyötä vaatii myös yrityksen taloushallintoon liittyvät asiat. On tärkeää, että yrittäjä voi luottaa tilitoimistoonsa ja että asioita suunnitellaan yhdessä, sama päämäärä tavoitteena. 

Onnistumisen kehä
Onnistumisen kehä

Onnistumisen kehä lisää työtyytyväisyyttä ja hyvää fiilistä työssä. ”Yrityksen toimintaa ajatellen toimivalla taloushallinnolla ja hyvällä tilitoimistolla on merkittävä rooli tässä kehässä – ja siinä LaskIT on onnistunut erinomaisesti” , kertoo Minna-Maria Mattila.

 

Laskit

Katajanokanlaituri 5
00160 HELSINKI
Puh. 045 158 3550

You must be logged in to post a comment.