Parempaa liiketoimintaa

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yrityksen talouden hoitamista sähköisten työkalujen avulla. Yhden, kattavan tietojärjestelmän kautta hoidettuna laskujen laatiminen ja maksaminen, kirjanpito, raportointi, viranomaisilmoitukset ja kaikki muu yrityksen talouden piiriin kuuluva onnistuu paljon tavanomaista paperihallintoa nopeammin ja luotettavammin, ajasta ja paikasta riippumatta.

Paperihallinnossa asiakirjojen on tapana kiertää pöydältä toiselle niin, että yrityksen työntekijät voivat käydä niitä yksitellen läpi. Tässä menee hukkaan paljon aikaa. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa sen, että asiakirjojen ja laskujen tarkastaminen sekä hyväksyminen onnistuu reaaliajassa ja vaikka samanaikaisesti usean henkilön toimesta, melkein missä vain.

Yrityksen lukujen reaaliaikainen tuottaminen ja seuraaminen tarkoittaa sitä, että kaikki oleelliset henkilöt pysyvät liiketoiminnasta kärryillä ja että yrityksen taloustilanteesta rakentuu selkeä, yhtenäinen kuva. Tämä merkitsee tehokkaampaa liiketoimintaa ja helpompaa päätöksentekoa, eli tuloksellisuuden kasvua. Talouden prosessien sähköistäminen luokin yrityksen liiketoiminnalle vankan pohjan, josta sitä on myös helpompi kehittää ja kasvattaa. Talouden sähköistäminen on nykyaikaiselle yritykselle oikea valinta.

Paperisodat, mapittaminen ja manuaalinen työ kuuluvat menneisyyteen.
 Postin myöhästymisen ei tarvitse enää aiheuttaa ongelmia liiketoiminnalle.

Yrityksen ja tilitoimiston välisessä yhteistyössä olennaista on samalla aaltopituudella pysyminen. Yksi tilitoimiston ja asiakasyrityksen suhteen yleisempiä ongelmakohtia onkin näiden käyttämien tietojärjestelmien erilaisuus. Jos tiedot tulee siirtää alustalta toiselle jokaisen tapahtuman kohdalla, tehokkuus laskee. Yhtenäistämällä tietojärjestelmät kirjanpito tehostuu ja molemmat osapuolet voivat säästää paljon aikaa ja rahaa. Taloushallinnon sähköistämisellä parannetaan yrityksen ja tilitoimiston yhteistyötä, kun yrittäjä ja kirjanpitäjä voivat katsoa samoja tietoja samasta ohjelmasta 24/7 ilman paperien pyörittelyä ja maantieteellisistä etäisyyksistä välittämättä.

Taloushallinnon sähköistämisellä asiakkaan tukeminen tulee entistä helpommaksi tilitoimiston kirjanpitäjille ja asiakas voi seurata kirjanpitoa, palkkahallintoa ja kaikkea muuta halunsa mukaan reaaliajassa. Kommunikaation helpottuessa ja prosessien automatisoituessa myös virheiden määrä vähenee huomattavasti ja niiden korjaaminen nopeutuu. Tilitoimiston onkin entistä helpompi tukea asiakastaan päätöksenteossa sähköisen taloushallinnon välineitä käyttäen.

Sähköisen taloushallinnon edut:

 • Ei paperipinoja tai asiakirjojen pyörittelyä henkilöltä toiselle
 • Reaaliaikaisuus tekee toiminnan seuraamisesta kaikin puolin tehokkaampaa
 • Päätösten tekeminen helpompaa ajantasaisen ja varman tiedon avulla
 • Kirjanpidon automatisointi säästää paljon aikaa ja vaivaa
 • Tilitoimiston on helpompi tuottaa asiakkaansa tarvitsemat palvelut

Digitaalista tukea toimintaan

LaskIT on kokonaisvaltaisen taloushallinnon kumppani ja tavoitteemme on viedä asiakkaidemme liiketoiminta uusiin korkeuksiin. Tämä onnistuu parhaiten sähköisten työkalujen avulla. Me otamme asiakkaamme paperilaskut ja reskontrat ja päivitämme ne bittiaikaan. Kehitämme myös uudet toimintaprosessit, joilla saadaan kaikki irti yrityksen taloushallinnon uudesta, sähköisestä muodosta. Tässä käytämme kotimaista, johtavaa taloushallinnon järjestelmää Procountoria, jonka monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat niin pienen kuin suuremmankin yrityksen toiminnan tehostamisen vaivattomasti. Asiakkaamme ei tarvitse itse olla järjestelmän asiantuntija; me otamme numerot haltuumme kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa neuvomme kaikessa käytäntöön liittyvässä.

sähköinen taloushallinto ilman paperisotaa

LaskIT:in sähköisen taloushallinnon palvelupakettiin kootaan aina juuri tarvitsemasi ja sinulle räätälöidyt palvelut. Palveluihimme kuuluu yritysten, yhtiöiden, yhdistysten tai toiminimien sähköinen kirjanpito, budjetointi, laskutus, palkanlaskenta, myynti- ja ostoreskontrat, tilinpäätökset, Tekes-raportointi ja arkistointi toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kokoamme raportit, tuloslaskelmat ja muut haluamasi dokumentit ja lähetämme ne sinulle, minne vain, milloin vain.

Sähköistä taloutesi

Yrityksen menestymisessä merkittävä tekijä on se, kuinka tehokkaasti ja nopeasti se kykenee käymään läpi tietoa toiminnastaan ja tekemään tämän perusteella ratkaisuja. Tässä on tietenkin myös oleellista tietojen ajantasaisuus ja tarkkuus. Tällaisissa asioissa paras väline toiminnan kehittämiseen on taloushallinnon siirtäminen digiaikaan. Procountor-ohjelman avulla me otamme taloutesi ohjat, pistämme numerot järjestykseen ja neuvomme päätöksien teossa. Tilitoimistonasi me sähköistämme taloutesi niin, että sinulle jää aikaa mielekkäämpiin tehtäviin.

LaskIT:in hoitama sähköinen taloushallinto on sinulle reitti kustannustehokkaampaan ja kannattavampaan liiketoimintaan.Ota siis yhteyttä asiantuntijoihimme ja sovi maksuton aloituspalaveri, niin viemme liiketoimintasi uusiin korkeuksiin.

 

Procountor on kotimainen ja monipuolinen sähköisen taloushallinnon ohjelma, jonka avulla kaikki taloushallinnon prosessit pystyy hoitamaan tavallista kustannustehokkaammin ja varmemmin. Procountorin tarjoamiin ominaisuuksiin kuuluu mm:

 • Myyntilaskutus: Myyntilaskun laadinta, hyväksyminen ja lähettäminen tapahtuu kaikki yhdestä paikasta vaivattomasti, riippumattaa siitä, lähtevätkö laskut eteenpäin postitse, verkkolaskuna tai sähköpostina. Laskut tallentuvat automaattisesti myyntireskontraan ja kirjanpitoon. Avoimet laskut ovat helposti löydettävissä ja muistutustenkin lähetys käy ohjelman avulla. Myyntiraportointi on entistä helpompaa.
 • Ostolaskujen käsittely: Ostolaskut voi vastaanottaa verkkolaskuina, skannattuina tai tallentaa manuaalisesti ja ne siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon ja ostoreskontraan. Ostolaskujen tarkastaminen ja hyväksymiskierto tapahtuvat kätevästi ja tehokkaasti yhdellä alustalla. Erillistä maksuliikenneohjelmaa ei tarvita, sillä pankkiyhteys kuuluu Procountoriin oletuksena. Kaikki päivittyy automaattisesti sähköisten tiliotteiden avulla.
 • Matka- ja kululaskujen käsittely: Matka- ja kululaskujen laadinta, hyväksyminen ja maksaminen käy kätevästi yhdellä alustalla. Tapahtumat siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon ja esim. vuosi-ilmoituksiin.
 • Palkanlaskenta: Palkkalaskelmat saa tehtyä kokonaisvaltaisesti Procountorissa, aina palkkojen laadinnasta lähettämiseen ja maksamiseen. Laskut voi lähettää suoraan ohjelmasta postitse tai sähköisesti ja maksut tapahtuvat ilman erillistä maksuohjelmaa. Palkkatiedot tallentuvat automaattisesti kirjanpitoon ja raportteihin.
 • Kirjanpito ja viranomaisilmoittaminen: Procountorissa tositteet tallentuvat automaattisesti kirjanpitoon, joten tiedot ovat aina ajan tasalla. Tiliöinnit voi muokata helposti yksilöllisiin tarpeisiin. Ohjelma tuottaa tuloslaskelmat ja taseet sekä kaikenlaiset raportit. Myös kaikki viranomaisilmoitukset onnistuvat vaivatta ohjelman avulla.
 • Raportointi: Procountor mahdollistaa automatisoidun kirjanpidon ja taloushallinnon, joka tarkoittaa myös tehokkaampaa raportointia. Vuositulosten vertailu ja seuraaminen onnistuvat vaivatta. Ajantasainen raportointi rakentaa kuvaa yrityksen taloudesta ja auttaa päätöksenteossa.

Kysymyksiä sähköistämisestä

Milloin kannattaa sähköistää taloushallinto?

Sähköiseen malliin siirtyminen kannattaa jos taloushallinto on vielä hoidettu perinteisellä tavalla. Paperinen kirjanpito kuuluu menneisyyteen. Siirtyminen voidaan tehdä käytännössä milloin vain tilikautena eikä siihen normaalisti mene muutamaa kuukautta kauempaa.

Miten sähköistäminen tapahtuu?

Me voimme hoitaa valtaosan siirtymisen käytännöstä. Suunnittelemme toteutuksen, otamme yhteyttä nykyiseen tilitoimistoon ja siirrämme kirjanpidon lisäksi tiedot asiakkaista, toimittajista, tuotteista ja henkilöstöstä uuteen järjestelmään. Prosessi voi kestää muutaman kuukauden. Asiakkaan tulee vain omaksua ja oppia uuden järjestelmän käyttö.

Paljon sähköinen taloushallinto maksaa?

Suorat kustannukset riippuvat mm. käytetystä ohjelmistosta, käsiteltävän tiedon määrästä, kirjanpidon käytännön toteutuksesta ja monista muista tekijöistä. Varmaa kuitenkin on, että sähköistämisen tuoma tehokkaampi ajankäyttö ja prosessien sujuvuus säästää pitkällä aikavälillä huomattavasti yrityksen resursseja.